ஐMy MeMOrY's Are GOnEஐ - وقتی یه کسی بهت نگاه میکنه و عشقت مچش رو میگیره :'|
همه چی با اینترنت بهتر میشه